HELIOS Orange edice iNUVIO

Přehledný dashboard

  • HELIOS Orange iNUVIO přináší dashboard neboli „nástěnku“, kde má uživatel k dispozici všechny klíčové informace na jednom místě ve struktuře a podobě tak, jak mu nejlépe vyhovuje pro jeho práci.
  • Srozumitelná interpretace systémových událostí (příčin) a případných nesouladů v nich, včetně analýzy, vyvození a upozornění na důsledky z nich plynoucí (prediktivní analýza - analytik).

Notifikační centrum

  • Systém umožňuje uživatelsky definovat notifikace zvolených událostí včetně podpory tzv. push notifikací např. do mobilního telefonu.
  • Přináší multifunkční užití a slouží primárně ke komunikaci uživatelů či zobrazení detailu vybraných informací vztahujících se vždy ke konkrétnímu záznamu.

Notifikační centrum

  • Systém umožňuje uživatelsky definovat notifikace zvolených událostí včetně podpory tzv. push notifikací např. do mobilního telefonu.
  • Přináší multifunkční užití a slouží primárně ke komunikaci uživatelů či zobrazení detailu vybraných informací vztahujících se vždy ke konkrétnímu záznamu.

Fulltextové vyhledávání

  • iNUVIO podporuje vyhledávání napříč celým systémem jak na úrovni atributů, tak akcí (funkcionalit) v rámci navigačního stromu (přehledu).

Marže, obchodní přirážka a zisk

  • iNUVIO přináší detailní a transparentní vizualizaci struktury a hodnoty marže, obchodní přirážky a zisku pro položky dokladů, kde již známe evidenční cenu (již byl realizován výdej). Je zde nově možno sledovat údaje o marži, obchodní přirážce a zisku i pro položky dokladů, kde ještě nemusí být známa přesná evidenční cena (není realizovaný výdej). Je možné též volitelně stanovit a volitelně kontrolovat požadovanou hranici marže.

Marže, obchodní přirážka a zisk

  • iNUVIO přináší detailní a transparentní vizualizaci struktury a hodnoty marže, obchodní přirážky a zisku pro položky dokladů, kde již známe evidenční cenu (již byl realizován výdej). Je zde nově možno sledovat údaje o marži, obchodní přirážce a zisku i pro položky dokladů, kde ještě nemusí být známa přesná evidenční cena (není realizovaný výdej). Je možné též volitelně stanovit a volitelně kontrolovat požadovanou hranici marže.

Kontakt

+420 387 713 292, helios@unipex.cz, www.unipex.cz
UNIPEX CZ, s.r.o., Rudolfovská tř. 202/88
České Budějovice, 370 01