GDPR v HELIOS Orange iNUVIO

Poskytuje nezbytně nutnou funkcionalitu pro potřeby nařízení GDPR. Nabízí nástroje a evidence požadované zákonem, do kterých si můžete zadat vše, co je potřeba pro zmapování zpracování osobních údajů. Přidané nástroje umožní základní nastavení systému a manuální řízení procesu zpracování osobních údajů.

Pro stávající uživatele HELIOS Orange je v rámci systémové podpory zdarma.

GDPR Standard

Poskytuje nezbytně nutnou funkcionalitu pro potřeby nařízení GDPR. Nabízí nástroje a evidence požadované zákonem, do kterých si můžete zadat vše, co je potřeba pro zmapování zpracování osobních údajů. Přidané nástroje umožní základní nastavení systému a manuální řízení procesu zpracování osobních údajů. Pro stávající uživatele HELIOS Orange je v rámci systémové podpory zdarma.

GDPR Rozšířená verze

Chcete řešit problematiku efektivně? Rozšiřující řešení GDPR nabízí výrazně vyšší komfort v obslužnosti a automatizaci a obsahuje řadu připravených konfigurací a dalších nástrojů pro snadnou a rychlou práci s osobními údaji. Rozšířená verze minimalizuje nutné práce pro dosažení shody s nařízením, a tím snižuje riziko problémů a pokut při auditu. Připravené výpisy usnadní komunikaci se subjekty údajů.
Pro HELIOS Orange je rozšířená verze dostupná formou dokupu licence. V edici iNUVIO je GDPR v rozšířené verzi zdarma.

Porovnání základní verze a rozšiřujícího modulu GDPR

Zabezpečení osobních údajů STANDARD
ROZŠÍŘENÁ VERZE
Pseudonymizace OÚ v systému HELIOS Orange je zajištěna architekturou dat. ANO ANO
Omezení práva na moduly, přehledy a akce. ANO ANO
Zabezpečení dokumentů proti neoprávněnému přístupu (Dokumenty a dokumenty v HELIOS Controlling). ANO ANO
Omezení práva na definice zpráv. ANO ANO
Možnost exportu dat formátem zprávy HELIOS-XML bez vazby na zaměstnance či kontaktní osobu. ANO ANO
Možnost účtování a exportu z účetního deníku bez údajů o zaměstnanci a kontaktní osobě. ANO ANO
Omezení přístupu k osobním údajům zejména v editorech, přehledech, při tisku a exportu – Práva na sloupce (citlivé informace). ANO
Je nutné znát systémový nebo veřejný název tabulky.
ANO
Rozšířeno o kategorie atributů – zjednoduší orientaci a nastavení atributů podobného charakteru stejným způsobem.
Omezení práva na sestavy v Generátorech účetních, mzdových, personálních sestav a sestav účetních standardů. ANO ANO
Žurnál změn osobních údajů. ANO Historie změn na atributu (pouze verze iNUVIO).
Evidence souhlasů se zpracováním osobních údajů. Evidence souhlasů s popisem účelu, pro který je souhlas udělen, stavem a dobou trvání. Dostupné na záznamech zaměstnanců, uchazečů o zaměstnání, kontaktních osob a organizací. Vazba na účely zpracování a kategorie atributů, hromadné akce, import souhlasů ze souboru, kontrola platnosti při požadavku na výmaz OÚ.
Zdroje osobních údajů. NE Evidence odkud byly osobní údaje získány a nástroje hromadných změn.
Evidence požadavků subjektu údajů. NE Evidence veškeré komunikace se subjekty údajů s řadou nástrojů.
Výpis hodnot k subjektu údajů. Manuálně Vyhledání napříč systémem.
Záznamy zpracování. Manuálně Automatické dohledání navázaných záznamů napříč systémem, vyhledání v protokolech. Určení zákonností a doby zpracování včetně popisu, návrhy na anonymizaci v procesech zpracování OÚ.
Přenositelnost – export údajů. Manuálně Souhrnný report ve formě strukturovaného výpisu.
Anonymizace / Výmaz. Manuálně Anonymizace nebo výmaz napříč systémem.
Omezení zpracování. Manuálně Automatické promítnutí omezení do záznamů subjektu údajů.

Zakoupením rozšířené verze mimo jiné získáte:

  • Evidenci zdrojů OÚ a nástroje hromadných změn.
  • Evidenci komunikace se subjekty údajů a jejich požadavků.
  • Automatické dohledání evidovaných osobních údajů a návazných záznamů zpracování napříč systémem.
  • Anonymizaci nebo výmaz OÚ napříč celým systémem.
  • Automatické promítnutí omezení zpracování záznamů.

Kontakt

+420 387 713 292, helios@unipex.cz, www.unipex.cz
UNIPEX CZ, s.r.o., Rudolfovská tř. 202/88
České Budějovice, 370 01